Skontaktuj się z nami na temat witamin JUVIT

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej Hasco-Lek S.A.ul. Żmigrodzka 242 E
51-131 Wrocław
tel: (+ 48 71) 352 95 22
fax: (+ 48 71) 352 76 36
NIP: 895-17-29-489
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000020657, kapitał zakładowy 329.944.036,00 zł – w całości wpłacony.

e-mail: hasco@hasco-lek.pl

Wyłącznym dystrybutorem preparatów PPF HASCO-LEK S.A. na rynek polski jest HASCO-LEK DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.

Rzecznik prasowyMarcin Chabier
tel.: (+ 48 71) 327 19 61
tel. kom.: +48 509 724 825
e-mail: rzecznik@hasco-lek.pl

Informacja o leku - także dla osób z dysfunkcją wzroku

Małgorzata Han-Marek
tel.: (+ 48 22) 742 00 22
e-mail: informacjaoleku@hasco-lek.pl